Loading . . .
 

مقالات با عنوان: نظريه ي فرويد در زمينه ي دلبستگي کودکان

علمي 1395/08/05 - 9:11:32


دلبستگي عبارت است از پيوند عاطفي عميقي که با افراد خاص در زندگي خود برقرار مي‌کنيم، طوري که باعث مي‌شود وقتي با آنها تعامل مي‌کنيم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اينکه آنها را در کنار خود داريم ، احساس آرامش کنيم. نوباوگان در پايان سال اول زندگي ، به افراد آشنايي که نيازهاي جسماني آنها را برآورده کرده‌اند، دلبسته مي‌شوند.

به بچه‌هاي اين سن نگاه کنيد که چگونه براي توجه خاص ، والدين خود را انتخاب مي‌کنند و روي آنها انگشت مي‌گذارند. براي مثال ، وقتي که مادر وارد اتاق مي‌شود، فرزند او لبخند دوستانه عميقي مي‌زند. وقتي مادر او را بغل مي‌کند، صورت مادر را نوازش مي‌کند، موي او را مي‌کاود و تنگ به او مي‌چسبد. وقتي احساس ترس يا اضطراب مي‌کند، به آغوش او پناه مي‌برد و به او مي‌چسبد.
نظريه فرويد در مورد دلبستگي
فرويد اولين کسي بود که اظهار داشت پيوند عاطفي نوباوه با مادر ، مبناي تمامي روابط بعدي است و پژوهش درباره پيامدهاي دلبستگي ، با ديدگاه فرويد هماهنگ است. اما در مورد دلبستگي ، مجادله نظري شديدي هم صورت گرفته است. نظريه روان کاوي ، تغذيه را شرايط اوليه‌اي در نظر مي‌گيرد که والدين : نوزادان به کمک آن اين پيوندهاي عاطفي را برقراري مي‌کنند رفتار گرايي هم بر اهميت تغذيه تاکيد مي‌کند.

اما به دلايل ديگر ، بنابر توجيه مشهور رفتارگرا ، زماني که مادر گرسنگي بچه را رفع مي‌کند، بچه‌ها ياد مي‌گيرند نوازشهاي نرم ، لبخندهاي گرم و کلمه‌هاي تسلي بخش او را ترجيح دهند. گر چه تغذيه ، زمينه ساز مهمي براي رابطه نزديک است، دلبستگي به ارضاي گرسنگي وابسته نيست.
کردار شناختي دلبستگي
اين روزها ، نظريه کردار شناختي دلبستگي ، مقبول‌ترين نظريه درباره پيوندهاي عاطفي نوباوه با مراقبت کننده است. به عقيده کردار شناختي خيلي از رفتارهاي انسان ، در تاريخ ما به اين علت تکامل يافته‌اند که به بقاي ما کمک مي‌کنند. جان يولبي (1969) که اولين بار اين ديدگاه را در مورد پيوند نوباوه - مراقبت کننده مطرح کرد، از تحقيقات کنراد لورنز در مورد نقش پذيري بچه غازها الهام گرفت او معتقد بود که بچه انسان ، مانند بچه حيوانات ، از يک رشته رفتارهاي فطري برخوردار است که به نگهداشتن والد نزديک او ، کمک مي‌کند و احتمال محفوظ ماندن بچه از خطر را افزايش مي‌دهد. تماس با والد ، ضمنا تضمين مي‌کند که بچه تغذيه خواهد شد، اما برلبي محتاطانه اشاره کرد که تغذيه مبناي دلبستگي نيست. در عوض ، پيوند دلبستگي ، خودش مبناي زيستي قدرتمندي دارد و مي‌توان آن را در بستر تکاملي بهتر شناخت ، بستري که بقاي گونه در آن اهميت بسيار زيادي دارد.
دلبستگي در چهار مرحله ايجاد مي‌شود.
به عقيده بولبي ، رابط نوباوه با والد ، به صورت يک رشته علايم فردي آغاز مي‌شود که والد را به طرف نوباوه مي‌کشاند. به مرور زمان پيوند عاطفي صميمي ايجاد مي‌شود که توانائيهاي جديد شناختي و هيجاني از آن حمايت مي‌کند.
مرحله پيش دلبستگي (تولد تا 6 هفتگي )
انواع علايم فطري ، چنگ زدن ، لبخند زدن ، گريه کردن ، و زل زدن به چشمان والدين به نوزادان کمک مي‌کنند تا با ساير انسانها تماس نزديک برقرار کنند. وقتي که مادرها پاسخ مي‌دهند، نوباوگان آنها را ترغيب مي‌کنند نزديک بماند، زيرا وقتي آنها را بلند مي‌کنند، نوازش مي‌کنند و به آرامي با آنها صحبت مي‌کنند، تسلي مي‌يابند. نوزادان در اين سن مي‌توانند صداي مادر خودشان را تشخيص دهند. اما آنها هنوز به مادر دلبسته نيستند، زيرا اهميتي نمي‌دهند که با فرد نا آشنايي به سر برند.
مرحله دلبستگي در حال انجام (6 هفتگي تا 8-6 ماهگي)
در طول اين مرحله ، نوباوگان به مراقبت کننده آشنا به صورتي پاسخ مي‌دهند که با يک غربيه فرق دارد. اما با اينکه نوباوگان مي‌توانند مادر خود را تشخيص دهند، در صورتي که از او جدا شوند، هنوز اعتراض نمي‌کنند. بنابراين ، دلبستگي در حال انجام است ، ولي هنوز ايجاد نشده است.
مرحله دلسبتگي واضح (8-6 ماهگي تا 18 ماهگي -2 سالگي)
تاکنون دلبستگي به مراقبت کننده آشنا به وضوح مشهود است. نوباوگان ، اضطراب جدايي نشان مي‌دهند، يعني وقتي که فرد بزرگسالي که به او تکيه کرده‌اند آنها را ترک مي‌کند، ناراحت مي‌شوند اضطراب جدايي بعد از 6 ماهگي در همه بچه‌ها وجود دارد و تا حدود 15 ماهگي شديد مي‌شود. نوباوگان و کودکان نوپاي بزرگتر ، غير از اعتراض کردن به ترک والد تلاش مي‌کنند تا او را نزد خود نگهدارند.

به عقيده بولبي ، کودکان در نتيجه تجربيات خود در طول اين چهار مرحله ، پيوند عاطفي با ثباتي با مراقبت کننده برقرار مي‌کنند که در غياب والدين مي‌توانند از آن به عنوان يک پاگاه امن ، استفاده کنند. اين بازنمايي دروني ، جزء مهمي از شخصيت مي‌شود که به عنوان الگوي واقعي دروني ، يا يک رشته انتظارات درباره در دسترس بودن شخصيتهاي دلبستگي و احتمال فراهم آوردن حمايت در مواقع استرس ، عمل مي‌کند. اين تصوير ذهني ، الگو يا راهنمايي براي کليه روابط صميمي در آينده مي‌شود، از کودکي و نوجواني تا دوران بزرگسالي
 


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه ZSA می باشد